Logo Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kleszczewie
Powróć do: strona główna

POBIERZ

OFERTA ZAJĘĆ

 

- Regulamin uczestnictwa w zajęciach sekcji, grup i zespołów działających w GOKiS

Regulamin_sekcji_zajęć_GOKiS_2023 

- Karta zgłoszenia do udziału w zajęciach GOKiS

Zgłoszenie_uczestnika_zajęć_GOKiS_2023 

- Cennik zajęć GOKiS

Cennik_-_opłaty_za_zajęcia_GOKiS_2023 

 

OBIEKTY SPORTOWE

 

- Regulamin Gminnego Stadionu Sportowego w Kleszczewie

  UCHWAŁA_Nr_XXXI-217-2017_przyjęcie_Regulaminu_korzystania_z_Gminnego_Stadionu_Sportowego_w_Kleszczewie 

- Regulamin boisk ORLIK 2012

  UCHWAŁA_Nr_XXXI-216-2017_przyjęcie_Regulaminu_korzystania_z_kompleksu_boisk_sportowych_Moje_boisko_Orlik_2012 

- Regulamin korzystania z hal sportowych

  Uchwała_nr_XXXIII-246-2013__Regulaminu_korzystania_z_hal_sportowych

- Cennik wynajmu pomieszczeń hal sportowych

  Uchwała_nr_XXXIII-247-2013_opłaty_za_korzystanie_z_hal_sportowych_na_terenie_Gminy_Kleszczewo 

- Regulamin szatni w obiektach sportowych GOKiS

  Zarządzenie_09_2022_Wprowadzenie_Regulamin_korzystania_z_szatni_GOKiS_2022 

 

POZOSTAŁE

- Cennik za wynajem pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury

  Cennik_za_udostępnienie_pomieszczeń_i_sprzętu_w_GOK_w_Kleszczewie