Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Sobota, 18 maja 2024
Imieniny: Alicja, Feliks, Eryk
słonecznie
22°C

Boisko do siatkówki plażowej w Tulcach

Boisko do siatkówki plażowej znajduje się przy Hali Sportowej GOKiS w Tulcach. Jest to obiekt ogólnodostępny, z bezpłatnym wstępem i możliwością dżentelmeńskiej, tj. umownej rezerwacji terminu online.

Rezerwacja terminu: TUTAJ

 

ZASADY KORZYSTANIA Z BOISKA DO SIATKÓWKI PLAŻOWEJ W TULCACH

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Warunkiem korzystania z boiska do siatkówki plażowej jest zapoznanie się z poniższym Regulaminem i jego przestrzeganie.
 2. Administratorem boiska jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kleszczewie.
 3. Boisko do siatkówki plażowej służy wyłącznie do gry w siatkówkę plażową.
 4. Boisko do siatkówki plażowej jest ogólnodostępne. Korzystanie z boiska jest nieodpłatne.
 5. Boisko do siatkówki plażowej jest czynne codziennie do zmroku, przez cały rok z wyłączeniem sezonu zimowego.
 6. Administrator zastrzega sobie możliwość ograniczenia godzin otwarcia boiska, a także zamknięcia boiska w zależności od zainteresowania klientów, harmonogramu zaplanowanych wydarzeń, niekorzystnych warunków atmosferycznych, stanu technicznego lub innych uzasadnionych okoliczności.
 7. Pierwszeństwo korzystania z boiska mają:
  - w ciągu roku szkolnego od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00 dzieci i młodzież ucząca się w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Tulcach
  - w pozostałym czasie klienci, którzy dokonali wcześniejszej rezerwacji terminu
 8. Rezerwacji terminu na boisku do siatkówki plażowej dokonać można online na stronie www.gokis.kleszczewo.pl/boisko-do-siatkowki-plazowej-w-tulcach.html
 9. Rezerwację uznaje się za nieważną w przypadku spóźnienia większego niż 15 minut.

 

II. ZASADY KORZYSTANIA Z BOISKA

 1. Użytkownik boiska zaopatruje się w sprzęt sportowy we własnym zakresie.
 2. Na boisku obowiązuje strój sportowy.
 3. Na boisku obowiązuje zachowanie porządku i czystości.
 4. Na terenie obiektu sportowego obowiązuje przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i przepisów przeciwpożarowych.
 5. Korzystanie z boiska do siatkówki, odbywa się na własną odpowiedzialność użytkownika. Dzieci do lat 13 mogą przebywać na terenie boiska wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
 6. Korzystającym z boiska do siatkówki plażowej nie przysługuje szatnia oraz natryski.
 7. Użytkownik boiska jest zobowiązany każdorazowo przed rozpoczęciem korzystania z boiska do sprawdzenia stanu technicznego używanych urządzeń. W przypadku stwierdzenia niesprawności ww. sprzętu użytkownik ma obowiązek zrezygnować z korzystania z niego oraz powiadomić o zaistniałym fakcie Administratora.
 8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boiska zgodnie z jego przeznaczeniem zabrania się w szczególności:
  a) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodny z przeznaczeniem boiska;

b) wnoszenia petard, materiałów łatwopalnych, szklanych opakowań oraz innych przedmiotów niebezpiecznych;

c) palenia tytoniu i e-papierosów, spożywania alkoholu i substancji działających podobnie do alkoholu;

d) przebywania osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających;

e) zakłócania porządku, używania wulgarnych słów, przeszkadzania w zajęciach lub grze innym użytkownikom;

f) wprowadzania zwierząt;

g) korzystania z boiska przez osoby z przeciwwskazaniami lekarskimi;

h) wjeżdżania na boisko jakimikolwiek pojazdami (z wyjątkiem pojazdów obsługi technicznej);

i) niszczenia urządzeń sportowych, nawierzchni boiska jak i pozostałych elementów infrastruktury.

9. Za bezpieczeństwo uczestników podczas zawodów i turniejów odpowiada organizator imprezy.

10. Zauważone złamanie zakazu należy niezwłocznie zgłosić gospodarzowi obiektu, którego obowiązkiem jest w kolejności: zwrócenie uwagi, upomnienie, nakaz opuszczenia boiska.

11. W przypadku rażącego złamania zakazu Administrator lub inny upoważniony podmiot może nakazać użytkownikowi opuszczenie obiektu.

12. Po każdej grze użytkownicy zobowiązani są do pozostawienia boiska w stanie należytego porządku, w tym usunięcia wszelkich przedmiotów, które zostały wniesione przez użytkowników, a także wyrównania powierzchni boiska za pomocą udostępnionego zgarniacza.

13. Jakakolwiek działalność komercyjna, w tym udzielanie płatnych lekcji, instruktażu, treningów, organizacja wydarzeń, zawodów itp. mogą odbywać się tylko i wyłącznie za zgodą Administratora.

 

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wejście i korzystanie z boiska, jest jednoznaczne z akceptacją zapisów niniejszych Zasad korzystania z boiska.
 2. Administrator obiektu może kontrolować przebieg zajęć, a w razie stwierdzenia uchybień zakazać korzystania z boiska.
 3. Szkody powstałe w trakcie użytkowania boiska należy natychmiast zgłaszać Administratorowi obiektu.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania za wyrządzone na terenie boiska szkody. Za zniszczenie lub uszkodzenie sprzętu spowodowane użyciem go niezgodnie z jego przeznaczeniem obowiązuje odpłatność w wysokości 100% nowego urządzenia.
 5. Za szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie odpowiada opiekun prawny.
 6. Administrator obiektu nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania „Zasad korzystania z boiska do siatkówki plażowej” i zaleceń dotyczących bezpieczeństwa.
 7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe przedmioty pozostawione na terenie obiektu sportowego.
 8. Administrator zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian niniejszego regulaminu.
 9. W przypadku rażącego naruszenia postanowień niniejszego regulaminu sprawy będą rozpatrywane w drodze postępowania karno-administracyjnego z art. 51 § 1 i 2 Kw, art. 54 Kw, a w szczególnych przypadkach w drodze postępowania karnego z art. 193 Kk.

 

 


TELEFONY ALARMOWE:

112 - POLICJA, POGOTOWIE RATUNKOWE, STRAŻ POŻARNA 

513 762 783 - ADMINISTRATOR 

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.